dyrektor szkoły   mgr Grzegorz Tychanowicz

wicedyrektor  mgr Elżbieta Wołoszyn

wicedyrektor mgr Marzena Rybak

wicedyrektor mgr Beata Czarnota