dyrektor szkoły   mgr Grzegorz Tychanowicz

wicedyrektor szkoły ds. wychowawczych mgr Elżbieta Wołoszyn

wicedyrektor szkoły ds. dydaktyki mgr Marzena Rybak