Statut szkoły

ZMIANY W STATUCIE 1.09.2022.pdf

 

Program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

Program wychowawczo-profilaktyczny 2021/2022

 

Regulamin wypożyczania podręczników

 

Regulamin funkcjonowania stołówki szkolnej

 

Regulamin świetlicy szkolnej

 

Regulamin dziennika elektronicznego

 

Regulamin półkolonii organizowanej w SP 6 

 

Procedury zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu od 11 kwietnia 2022 r.