V Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”
Niedziela, 01. Grudzień 2019 18:10
czcionka

 

 

pobierz plakat

 

Regulamin

I
Informacje ogólne

 1. V Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:
  • przedszkola/szkoły specjalne
  • klasy 1-4 szkół podstawowych
  • 5-8 szkół podstawowych.
 4. Cele konkursu
  • kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;
  • promocja czytelnictwa;
  • tworzenie społeczności aktywnych czytelników w kraju;
  • wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa poprzez tworzenie platformy wymiany najlepszych praktyk proczytelniczych;
  • promocja klasyki literatury krajowej, w tym utworów patriotycznych;
  • rozpowszechnianie i odświeżanie kanonu krajowej i światowej literatury młodzieżowej;
  • wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek poprzez uhonorowanie aktywnych czytelników;
  • aktywizacja grupy docelowej poprzez możliwość wyboru tytułów książek konkursowych;
  • integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne czytanie literatury budującej więzi rodzinne;
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii do promocji czytelnictwa (strona www, serwery bazodanowe);
  • promocja nowości wydawniczych, krajowej literatury współczesnej oraz współpraca ze środowiskiem wydawców i pisarzy;
  • promowanie postawy zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie;
  • promocja systematyczności, efektywnego zarządzania czasem i intensywnej pracy z tekstem wśród uczniów szkół podstawowych.
 5. Organizatorzy konkursu „Wielka Liga Czytelników”:

a. Stowarzyszenie „Wielka Liga” – główny organizator;

b. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach;

c. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.J.Lompy w Katowicach;

d. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

e. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach.

Przedstawiciele wyżej wymienionych Organizatorów tworzą Komitet Organizacyjny decydujący o przebiegu projektu.

Współorganizatorami konkursu są Koordynatorzy Wojewódzcy i Powiatowi.

Skrócona nazwa konkursu używana w regulaminie to WLC. Strona internetowa konkursu: www.wielka-liga.pl

 

 

Wywiadówka24

Dziennik nauczyciela

Nauczanie zdalne

Znajdź nas na ...

Szkoła w chmurze

#Szkoła pamieta

szkola.jpg

Procedury covid -19

Konkursy 2019/2020

Filmoteka szkolna

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting