Świetlica

Regulamin świetlicy szkolnej


Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej Szkoły Podst. Nr 6 w Mielcu

Zasady rekrutacji do świetlicy

Karta zgłoszenia (zapisu) dziecka do świetlicy

Upoważnienie do odbioru ucznia ze świetlicy

Rozkład dnia w świetlicy

1.Informacje ogólne - telefon- 177875262


Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów z klas I-III . Opiekę nad wychowankami sprawują wychowawcy specjaliści.

W ciągu całego roku szkolnego , w świetlicy prowadzone są zajęcia, zgodnie z przyjętym planem pracy dydaktyczno - wychowawczej. Nauczycielki stosują nowoczesne formy i metody pacy, dostosowane do wieku wychowanków i ich możliwości psychofizycznych. Dodatkowo realizowane są innowacje pedagogiczne: plastyczne, teatralne oraz dotyczące bezpieczeństwa. Wychowawczynie pracują także z dziećmi mającymi trudności w nauce, pomagając im w odrabianiu zadań domowych oraz nadrabianiu zaległości w materiale programowym.

W ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" organizujemy głośne czytanie literatury pięknej.
Wychowankowie naszej świetlicy biorą udział w zajęciach muzyczno - ruchowych.
Wiele radości sprawia dzieciom nauka nowych technik plastycznych oraz zajęcia z cyklu "Zrobić coś z niczego". Wszystkie te umiejętności są wykorzystywane do wykonania ciekawych dekoracji, które zdobią okna i ściany naszych pomieszczeń. W świetlicy organizowane są również konkursy plastyczne dla chętnych wychowanków.


W miarę możliwości dzieci korzystają z sali gimnastycznej, gdzie prowadzone są zajęcia sportowe i zabawy ogólnorozwojowe. Często prowadzone są zabawy ruchowe, przy sprzyjającej pogodzie na powietrzu.

Wychowankowie nasi mają też czas do własnej dyspozycji, który mogą przeznaczyć na zabawy dowolne w gronie rówieśników, wykorzystując w nich liczne gry i zabawki.

W świetlicy odbywają się również zajęcia otwarte dla rodziców, na których mogą oni zobaczyć, na czym polega praca wychowawców oraz w jaki sposób ich dziecko zachowuje się w grupie rówieśników.

 


2.Godziny pracy świetlicy szkolnej

Od poniedziałku do piątku 600 do 1700.3.Pracownicy świetlicy :


Kierownik mgr Skawińska Elżbieta

mgr Kluza Sylwia
mgr Łączak Anna
mgr Mielnicka Karolina
mgr Osnowska Joanna
mgr Aleksandra Wołoszyn
mgr Szpakowska Anna
mgr Zielińska Agnieszka

5.Galeria

 

 

 

 

 

 

E-dziennik

Rekrutacja 2021/2022

Znajdź nas na ...

Szkoła w chmurze

#Szkoła pamieta

szkola.jpg

Procedury covid -19

Konkursy 2019/2020

Filmoteka szkolna

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting