Gabinet medyczny

W szkole funkcjonuje gabinet medyczny. Opiekę nad naszymi uczniami sprawuje od 1995 roku higienistka szkolna Marzena Siembab. Gabinet czynny jest codziennie w godz. 7.00 - 15.00

Opieka medyczna obejmuje:

  • udzielanie uczniom pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach
  • przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich uczniów
  • prowadzenie grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania preparatami fluorkowymi
  • prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole
  • nadzorowanie warunków sanitarno - higienicznych w szkole
  • przeprowadzanie testów przesiewowych u uczniów

Testy przesiewowe w szkole to:

  1. pomiar wysokości i masy ciała

6 lat -  oddział przedszkolny*

10 lat - III klasa

12 lat - V klasa

2. nieprawidłowa ostrość wzroku

6 lat -  oddział przedszkolny*

7 lat - I klasa

10 lat - III klasa

12 lat - V klasa

3.zez

6 lat - oddz. w przedszkolu *

4. zaburzenia widzenia barw

10 lat - III klasa

5. uszkodzenie słuchu

6 lat - oddz. w przedszkolu *

6. scoliozy (boczne skrzywienie kręgosłupa)

6 lat -  oddział przedszkolny*

7 lat - I klasa

10 lat - III klasa

12 lat - V klasa

7. zniekształceń statycznych kończyn dolnych

6 lat - oddz. w przedszkolu *

8. podwyższonego ciśnienia tętniczego

6 lat - oddz. w przedszkolu *

10 lat - III klasa

 

INDYWIDUALNA PRAKTYKA HIGIENISTKI SZKOLNEJ

GABINET PROFILAKTYKI I I-POMOCY

PRZEDLEKARSKIEJ PRZY SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR 6 UL. BIERNACKIEGO

PONIEDZIAŁEK 12.00 – 15.30

WTOREK 7.30 – 11.00

ŚRODA 12.00 – 15.30

CZWARTEK 7.30 – 11.00

PIĄTEK 12.00 – 15.30

INDYWIDUALNA PRAKTYKA HIGIENISTKI SZKOLNEJ

GABINET PROFILAKTYKI I I-POMOCY

PRZEDLEKARSKIEJ PRZY SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR 6 UL. SOLSKIEGO 8

PONIEDZIAŁEK 7.30 – 12.00

WTOREK 11.00 – 15.30

ŚRODA 7.30 – 12.00

CZWARTEK 11.00 – 15.30

PIĄTEK 7.30 – 12.00

 

 

E-dziennik

Rekrutacja 2020/2021

Filmoteka szkolna

Konkursy 2019/2020

Znajdź nas na ...

100 lat niepodległości

BIP

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting