Logopeda
czcionka

Zajęcia logopedyczne w roku szkolnym 2014/2015 odbywają się w grupach oraz indywidualnie. Na zajęciach grupowych kształtuje się słuch fonematyczny i jest prowadzona terapia wymowy. Kształtowanie słuchu fonematycznego odbywa się w ramach 3 opozycji:
miejsca artykulacji;
dźwięczna – bezdźwięczna;
stopnia zwarcia narządów mowy.
Na zajęciach grupowych wymowy jest prowadzona terapia: 
wymowy głosek sz, ż, cz, dż;
wymowy głosek ś, ź, dź, ć;
wymowy głosek s, dz, c, z;
wymowy głoski r.
Ponadto prowadzone jest ćwiczenie rozumienia tekstu.
Prowadzone są również zajęcia indywidualne z uczniami, którzy szczególnie potrzebują pomocy logopedycznej.

Godziny pracy logopedy

 

E-dziennik

Rekrutacja 2021/2022

Znajdź nas na ...

Szkoła w chmurze

#Szkoła pamieta

szkola.jpg

Procedury covid -19

Konkursy 2019/2020

Filmoteka szkolna

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting