Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024

 

Zasady przyjęcia do klasy pierwszej w 2023/2024 

Ścieżka logowania

Zasady rekrutacji do świetlicy uczniów klas pierwszych - rok urodzenia 2016

 Materiały promocyjne szkoły

  
 

Informacje o szkole - film (+ język migowy)

Promocja szkoły - film