O programie...

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Komunikat prasowy Laboratoria przyszłości

 

 Okulary do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości

 System został zaprojektowany tak aby w pełni zaangażować uczniów w kreatywne i ekscytujące nauczanie. Wizualizacje miejsc w trybie 360°, trójwymiarowe obiekty i złożone struktury na wyciągnięcie ręki to wszystko przenosi lekcje w zupełnie inny  wymiar. Zestaw posiada intuicyjny interfejs oraz łatwy dostęp do treści edukacyjnych zlokalizowanych na portalu dla nauczycieli. System ClassVR to nowoczesne narzędzia do realizacji podstawy programowej z wielu przedmiotów. W ramach projektu nasza szkoła zakupiła 24 pary okularów i 24 kostki. W zajęciach brali wszyscy uczniowie klas IV - VIII na lekcjach informatyki (wrzesień, październik, listopad) W najbliższym czasie okulary będziemy wykorzystywać na innych przedmiotach. 

Drukarka 3D

Wykorzystanie druku 3D w szkole to szansa na prowadzenie innowacyjnych lekcji, które zachwycą uczniów. W ramach projektu szkoła zakupiła dwie drukarki 3D. Początkowo do druku wykorzystywaliśmy  gotowe obiekty. Obecnie staramy się projektować własne, które drukujemy na drukarce 3D. Zajęcia prowadzone we wszystkich klasach od IV - do VIII (grudzień, styczeń)

Własne projekty (kwiecień, maj)

Skaner 3d

CR-Scan 01 to urządzenie do skanowania trójwymiarowego fizycznych przedmiotów. Maksymalny wymiar pojedynczego skanu wynosi 378 x 536 mmStatyw zapewnia stabilność i odpowiedni kąt ułożenia w trakcie pracy, natomiast obrotowy stolik pozwala na wygodne skanowanie przedmiotu z dowolnej strony. Skaner można wykorzystać do tworzenia modeli 3D, które następnie mogą być formowane na drukarkach 3D.

Szkoła posiada taki skaner, który wykorzystujemy początkowo na lekcjach informatyki. Uczniowie samodzielnie skanują przedmioty ( a przede wszystkim postacie), a następnie przygotowują do wydruku 3d korzystając z odpowiedniego oprogramowania. (zajęcia w klasie VIII e - luty, marzec).

Projekty własne (kwiecień)

 

Mikroskop

Uczniowie na zajęciach z biologii mieli okazję korzystać ze sprzętu zakupionego w ramach  projektu „Labolatoria Przyszłości”. Podczas zajęć z zaangażowaniem obserwowali pod mikroskopem preparaty tkanek zwierzęcych. Mogli porównać tkanki zdrowego człowieka z tkankami zmienionymi chorobotwórczo. Zajęcia w takiej formie były okazją doskonalenia umiejętności obserwacji mikroskopowych oraz zaspokajania ciekawości poznawczej uczniów. (zajęcia -maj)