REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Prezydent Miasta Mielca informuje, że postępowanie uzupełniające do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec odbędzie się

w dniach 10 lipca 2023 r.(godz. 8.00) - 18 lipca 2023 r.(godz.18.00)

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Mielcu

ul. Kościuszki 4

39-300 Mielec

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu

ul. Żeromskiego 30

39-300 Mielec

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury w Mielcu z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi

ul. Solskiego 8
39-300 Mielec

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Szkoła Podstawowa nr 9  z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego "Jędrusia"

ul. Drzewieckiego 11
39-300 Mielec

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Henryka Sienkiewicza w Mielcu

ul. Wandy 11
39-300 Mielec

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Bytnara „Rudego” w Mielcu

ul. Łąkowa 6  
39-300 Mielec

Elektroniczna rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona do szkół:

 

Harmonogram rekrutacji określa:

ZARZĄDZENIE NR 1666/2023 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych oraz klas wyższych niż klasa I publicznych oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec.

                             Akt prawny: Zarzadzenie-1666_2023 - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl)

 

Rodzice kandydatów wypełniają zgłoszenie lub wniosek na elektronicznej platformie Urzędu Miejskiego w Mielcu – MOJE MIASTO 

 

Pierwszym krokiem po wejściu na stronę https://eurzad.um.mielec.pl//  jest ZALOGOWANIE SIĘ PROFILEM ZAUFANYM, następnie przechodzimy na zakładkę MOJE KONTO – EDUKACJA – REJESTRACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, na której rodzic dokonuje zgłoszenia  lub wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

ZAKOŃCZENIE PROCESU WYMAGA PODPISANIA  PROFILEM ZAUFANYM PRZEZ
OBYDWOJE RODZICÓW.