W 2022 r. nasza placówka przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

W ramach pozyskanych środków finansowych zakupiono sprzęt, pomoce dydaktyczne  i narzędzia wykorzystywane w terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki temu szkoła wzbogaciła się w PROFESJONALNY GABINET EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY PLUS. Jest to najbardziej kompleksowy i wszechstronny pakiet nowoczesnych programów, które można wykorzystać podczas pracy w ramach różnych obszarów terapii i nie tylko. Zawiera 20 000 ekranów z interaktywnymi ćwiczeniami, tysiące kart pracy, szczegółowe poradniki metodyczne oraz ponad 40 publikacji i autorskich pomocy dydaktycznych –  https://mojebambino.pl/1120705/Profesjonalny-gabinet-edukacyjno-terapeutyczny-PLUS/031981?c=7133

Ponadto w celu wspierania uczniów i nauczycieli zakupiono 3 zestawy PHOTON MODUŁ SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE, które są doskonałym, interdyscyplinarnym  i edukacyjnym narzędziem dydaktycznym, zaprojektowanym z myślą o rozwijaniu twórczości, pomysłowości i kreatywności uczniów od klasy pierwszej do ósmej – https://mojebambino.pl/21470/Photon-Modul-Specjalne-Potrzeby-Edukacyjne-SPE/821224?c=22

Dodatkowo wzbogacono bazę dydaktyczną szkoły o 3 laptopy obsługujące wyłącznie powyższe programy i narzędzia. Wykorzystanie ich na lekcjach i zajęciach specjalistycznych, przyczyni się do poszerzenia umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, uatrakcyjni warsztat pracy nauczycieli oraz zwiększy ich kompetencje w obszarach kluczowych dla rozwoju każdego wychowanka.

Szczegóły programu – https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica--edycja-2022-1

 

AKTYWNA TABLICA – STARTUJEMY!

Po wykorzystaniu środków finansowych pozyskanych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, zainstalowaniu nowoczesnego sprzętu, przygotowaniu pomocy dydaktycznych oraz narzędzi wykorzystywanych w terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozpoczęliśmy realizację zajęć. Uczniowie z ogromnym zaciekawieniem i otwartością przystąpili do pracy. Pod kierunkiem nauczycieli i specjalistów stawiali pierwsze kroki z robotem Photon™, poznawali zasoby platformy mTalent sprawdzając swoje umiejętności, wiedzę i zasoby, odkrywali swoje mocne strony. Spotkania z tak wieloma, różnorodnymi narzędziami interaktywnymi zapoczątkowały długofalowy proces wspierania uczniów  w obszarach poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

red. Beata Czarnota

Praktyczne zajęcia z Photonem i zestawem mTalent

W dniu 27 marca 2023 r. nauczyciele i specjaliści z naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach warsztatowych dotyczących praktycznego wykorzystania w pracy z uczniami robota Photon oraz programów mTalent. W trakcie spotkania uczestnicy poznali zasoby zakupionych narzędzi, możliwości i formy ich wykorzystania oraz elementy praktycznego zastosowania. Dodatkowo dowiedzieli się, jak przygotować zajęcia z wykorzystaniem zabaw wspierających rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny dziecka. Zapoznali się z gotowymi scenariuszami, kartami pracy i poradnikami metodycznymi.

Warsztaty przygotowały panie: B. Czarnota i A. Korczak.

Zajecia w klasie IV c z wykorzystaniem Photona. 

Prowadzący: A. Korczak i A. Jasińska
 

Bank dobrych praktyk

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem atypowym

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Konspekt - zajęcia edukacji wczesnoszkolnej klasa IIIa 

Konspekt - Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi i pamięci.

Konspekt - Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej, szybkości reakcji w grach i zabawach z użyciem aktywnej
tablicy. 

Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem

Konspekt - Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej oraz podzielności uwagi

Scenariusz lekcji matematyki przeprowadzonej w oddziale przygotowawczym

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim